Buy Reykjavík, Ísland T-Shirts
Íslenska > English
a   á   b   d   ð   e   é   f   g   h   i   í   j   k   l   m   n   o   ó   p   r   s   t   u   ú   v   x   y   ý   þ   æ   ö    

your query returned 74 result(s)

hádegi n. n.   noon   (-s) || eftir ~ (in the) afternoon

hádegismat/ur n. m.   lunch   (-ar)

hafa v. tr.   to have

hagstæður a.   economical

haka n. f.   chin   (-u, -ur)

halda v. tr.   to hold, think   (held, héld, héldum, haldið) || ~ + dat to think || ~ áfram + dat to continue, to go || ~ við to keep, to stick to || ~ upp á + acc. to celebrate, to like

hálftími n. m.   half an hour   (-a, -ar)

háls n. m.   neck, throat   (-, -ar)

hálsbólga n. f.   sore throat   (-u)

hamborgari n. m.   hamburger   (-a, -ar)

hamingja n. f.   happiness   (-u) || til ~u (með, + acc.) congratulations (on ...)

handa prep.   for (someone)   + dat.

handklæði n. n.   towel   (-s, -)

handleggur n. m.   arm   (-s, -ir)

handvinna n. f.   handiwork   (-u)

hanga v.   to hang   (hangi, hékk, héngum, hangið)

hangikjöt n. n.   smoked lamb   (-s)

hann pron.   he

happdrætti n. n.   lottery   (-s, -)

hár n. n.   hair   (-s, -)

hár a.   high, tall

harla adv.   extremely

harðbrjósta a. indecl.   hard-hearted

háskóli n. m.   university   (-a, -ar)

hátíð n. f.   feast, festival, holiday   (-ar, -ir)

hátíðahöld n. pl.   festivities

hátta v. intr.   to go to bed   (hátta, háttaði, háttuðum, háttað)

hattur n. m.   hat   (-s, -ar)

haus n. m.   (animal) head   (-s, -ar)

haust n. n.   autumn, fall   (-s, -)

hávaxinn a.   tall (of build)

hefja v. tr.   to begin, commence   (hef, hóf, hófum, hafið) + acc.

heilbrigður a.   healthy

heill a.   whole

heilla v. tr.   to enchant, attract   (heilla, heillaði, heillaðum, heillað) + acc.

heilsa n. f.   health   (-u)

heilsa v.   to greet   (heilsa, heilsaði, heilsaðum, heilsað) + dat.

heilsugæslustöð n. f.   health center   (-var, -var)

heima adv.   at home

heimili n. n.   home   (-s, -)

heimilisfang n. n.   address   (-s, -)

heimskur a.   stupid

heimsókn n. f.   visit   (-ar, -ir)

heimsækja v. tr.   to visit   (heimsæki, heimsótti, heimsóttum, heimsótt) + acc.

heita v. intr.   to be called   (heiti, hét, hétum, heitið)

heitur a.   hot

heiðskír a.   bright

heldur adv.   rather   || ekki ~ neither

helgi n. f.   weekend   (-ar, -ar)

hella v.   to pour   (helli, hellti, helltum, hellt) + dat.

helmingur n. m.   half   (-s, -ar)

hér adv.   here

hestur n. m.   horse

hevðbundinn a.   traditional

hjá prep.   by, with, at

hjálpa v. tr.   to help

hjarta n.   heart

hjólastóll n.   wheelchair

hljóta v. tr.   to get by lot, be alloted   (hlýt, hlaut, hlutum, hlotið) || ~ e-ð must, have to

hlýr a.   warm

hlýða v. tr.   to obey   (hlýða, hlýddi, hlýddum, hlýtt) || ~ e-m obey somebody, be proper || ~ á e-ð listen to something

hlæja v. intr.   to laugh

hönd n.   hand

hreindýr n.   reindeer

hrókur n. m.   castle, rook (chess)

hræddur a.   scared

hugrakkur a.   courageous

hugsa v. intr.   to think

hún pron.   she

hvass a.   windy

hvað pron. interr.   what

hvítur a.   white

.   hi

hættulegur a.   dangerous

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/