Buy Reykjavík, Ísland T-Shirts
Íslenska > English
a   á   b   d   ð   e   é   f   g   h   i   í   j   k   l   m   n   o   ó   p   r   s   t   u   ú   v   x   y   ý   þ   æ   ö    

your query returned 121 result(s)

v.   to get   (fæ, fékk, fengum, fengið) + dat. + acc. || ~ sér get/have oneself || ~st + acc. be available || ~st við take on

fagur a.   beautiful

falla v.   to fall   (fell, féll, féllu, fallið)

fallegur a.   beautiful

far n. n.   ride, passage   (-s, -)

fara v. intr.   to go   (fer, fór, fórum, farið) || ~ eftir + dat depend on || ~ í + dat. go into, put on || ~ úr + dat. take off

farþegi n. m.   passenger   (-a, -ar)

fátækt n. f.   poverty

fátækur a.   poor

febrúar n. indecl.   February

fegurð n. f.   beauty   (-ar, -ir)

feiminn a.   shy

feitur a.   fat

félagslíf n. n.   social life, social activity   (-s)

ferna n. f.   cartoon   (-u, -ur)

ferð n. f.   journey, trip   (-ar, -ir)

ferðaskrifstofa n. f.   travel agency   (-u, -ur)

ferðast v.   to travel   (ferðast, ferðaðist, ferðaðumst, ferðast)

fíll n. m.   elephan   (-s, -ar)

fimmtudagur n. m.   thursday

fingur n. m.   finger   (-s, -)

fínn a.   fine, elegant

finna v. tr.   to find   (finn, fann, fundum, fundið) || ~st find, think || ~ fyrir + dat. feel (something) || ~ til í + dat. hurt

fiska v.   to fish   (fiska, fiskaði, fiskað)

fiski n. f.   fishing   (-jar)

fiskimið n. n.   fishing grounds   (-s, -)

fiskur n. m.   fish   (-s, -ir)

fiskveiði n. f.   fishing   (-ar, -ar)

fiðrildi n.   butterfly

fjall n. n.   mountain   (-s, -)

fjalla um v. tr.   to deal with, be about   (fjalla, fjallaði, fjölluðum, fjallað)

fjandi adv.   darned

fjandi n. n.   devil   (-ar, -ir)

fjarstæður a.   absurd

fjölbreyttur a.   varied, diverse

fjöldi n. m.   large number, crowd   (-a, -ar)

fjöllóttur a.   mountainous

fjölskylda n. f.   family   (-u, -ur)

fjólublár a.   purple

fjör n. n.   vitality, fun   (-s)

fjórhjóladrifin/n a.   four-wheel drive

fjórir num.   four   (fjórar, f., fjögur, n.)

fjörður n. m.   fjord   (fjarðar, firðir)

flaska n. f.   bottle   (-u, -ur)

fleiri a. comp.   more   || eithvað/nokkuð fleira? anything else?

flensa n. f.   flu   (-u)

flestir a. pl. superl.   most

flík n. f.   piece of clothing   (-ar, -ur)

flinkur a.   good, adept

fljót n. n.   river   (-s, -)

fljótt adv.   quickly

fljótur a.   fast, quick

flói n. m.   large bay   (-a, -ar)

flott/ur a.   great, cool

fluga n. f.   fly   (-u, -ur)

flúga v. intr.   to fly   (flýg, flaug, flugum, flogið)

flugeldar n. m. pl.   firewords   (-a)

flugpóstur n. m.   air mail   (-s)

flugstöð n. f.   airport terminal   (-var, -var)

flugvél n. f.   airplane   (-ar, -ar)

flugvöllur n. m.   airport   (-vallar, -vellir)

flýta sér v.   to hurry up   (flýti, flýtti, flýttum, flýtt)

flytja v. tr.   to deliver, recite, move house   (flyt, flutti, fluttum, flutt)

fólk n. n.   people   (-s)

fölur a.   pale

foreldrar n. m. pl.   parents

form n. n.   form, shape   (-s, -)

formlegur a.   formal

fornafn n. n.   pronoun

forseti n. m.   president   (-a, -ar)

forsætisráðherra n. m.   prime minister   (-, -r)

forðum adv.   before, long ago

foss n. m.   waterfall   (-, -ar)

föstudagur n. m.   friday   (-s, -ar)

föt n. n. pl.   clothing, clothes

fótbolti n. m.   football   (-a)

fótur n. m.   foot   (-ar, fætur) || fara á fætur get up (out of bed)

föðurnafn n. n.   patronymic   (-s, -)

frá prep.   from   + dat.

frábær a.   wonderful, great

frakki n. m.   men's overcoat   (-a, -ar)

frakkland n. n.   france   (-s)

fram adv.   forwards, onwards

framhjá adv.   past

framkvæma v. tr.   to carry out, execute   (framkvæmi, framkvæmdi, framkvæmdum, framkvæmt)

framleiða v. tr.   to produce   (framleiði, framleiddi, framleiddum, framleitt)

framleiðsla n. f.   production   (-u)

framorðið .   late

fráskilin/n a.   divorced

frekar adv.   rather

fremur adv.   rather

fréttir n. f. pl.   news

frí n. n.   holidays, vacation, time off   (-s, -)

frímerki n. n.   stamp   (-s, -)

frískur a.   healthy, feeling well

friðaður a.   protected area

frjáls a.   free

frost n. n.   frost   (-s)

frægur a.   famous

frændfólk n. n.   relatives   (-s)

frændi n. m.   male relative   (-a, -ur)

frænka n. f.   female relative   (-u, -ur)

fræði n. n. pl.   studies

fugl n. m.   bird   (-s, -ar)

fullur a.   full, drunk   || á ~u very busy

funda v.   to hold a meeting   (funda, fundaði, fundaðum, fundað)

fundur n. m.   meeting   (-ar, -ir)

furðulegur a.   amazing

fylla v. tr.   to fill   (fylli, fyllti, fylltum, fyllt)

fyndinn a.   funny, witty

fyrir prep.   for, ago   + dat., + acc.

fyrir utan prep.   apart from, aside from   + acc.

fyrirfram .   in advance

fyrirgefa v. tr.   forgive   (-gef, -gaf, -gáfum, -gefið) || fyrirgefðu excuse me

fyrirtæki n. n.   company, firm   (-s, -)

fyrr (en) adv.   before, until   || í ~amálið tomorrow morning || ~i comp. adj. previous, former

fyrst adv.   first

fyrst conj.   since, as

fyrstur a.   first

færa v. tr.   to bring, move   (færi, færði, færðum, fært)

fæðast v.   to be born   (fæðist, fæddist, fæddumst, fæst)

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/