Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 58 result(s)

paad n.   path

pakkesizzer n.   grandparent

panyk n.   panic

pappegaai n.   parrot

par n.   pear

parkeare v.   to park

parkearterrein n.   parking garage

parlemint n.   parliament

paroal n.   speech

pastoar n.   pastor, vicar

patriis n.   partridge

pau n.   peacock

paus n.   pope

peal n.   pole

pearel n.   pearl

pears a.   purple

peaske n.   easter

perzysk a.   persian

petroalje n.   petroleum

piama n.   pyjamas

pikswart a.   pitch black

pilekaan n.   pelican

pine n.   ache, pain

piper n.   pepper

pistoal n.   pistol

planke n.   plank, board

poarte n.   gate

poatlead n.   pencil

poddestoel n.   mushroom, fungus

poëzy n.   poetry

polityk n.   politics

polshorloazje n.   wrist watch

polyp n.   polyp

polysje n.   police

polysjeburo n.   police station

posityf a.   positive

post n.   mail

postkantoar n.   post office

postrinder n.   postman

postsegel n.   postage stamp

praktysk a.   practical

prehistoarje n.   prehistory

priis n.   price

primityf a.   primitive

prinsesse n.   princess

prinsipe n.   principle

printer n.   printer

priuwe v.   to taste

proai n.   prey

prom n.   plum

provinsjaal a.   provincial

provinsje n.   province

prûk n.   wig

psalm n.   psalm

psychysk a.   psychic

pylger n.   pilgrimage

pylk n.   arrow

pynlik a.   painful

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/